Mefak COMPLETE

Řešení Mefak Complete představuje nástroj pro kompletní obsluhu procesů dodavatelsko-odběratelského vztahu. Umožňuje rozsáhlou customizaci v rámci jednotlivých modulů i celkového řešení. Součástí implementace jsou moduly zajišťující akvizici zákazníka včetně správy jeho požadavků, zálohování a fakturaci energií včetně všech specifických subprocesů, automatizovanou komunikaci se systémem CDS OTE s distribucí na jednotlivé systémy, vedení účetnictví včetně rozsáhlé logiky přiřazování plateb či upomínání. Komunikace mezi systémy jsou zajištěny webovými službami, což umožňuje rozšíření o možnost předávání nebo čerpání dat ze systémů třetích stran.

Mefak.CM

Contract Management - CRM systém

akvizice zákazníků, proces změny dodavatele, správa zákaznického portfolia, reporting, modul řízení požadavků

Mefak Contract Management (CM) představuje komplexní řešení pro správu zákaznických dat od počátečního zasmluvnění, přes proces změny dodavatele, generování dokumentů a jejich distribuci klientům, až po činnosti spojené s obsluhou zákaznických požadavků v průběhu smluvního vztahu. Jedná se o primárním systém pro správu kmenových dat klientů, smluv a odběrných míst. Systém je plně integrován s modulem Mefak.Messenger, který zajišťuje komunikaci s operátor trhu (OTE, a.s.) v rámci procesu změny dodavatele.

Mefak.Billing

Billing - Fakturační systém

evidence zákazníků, smluv a odběrných míst, platebních kalendářů, daňových dokladů a podkladů pro fakturaci

Mefak Billing představuje komplexní řešení pro fakturaci elektrické energie, zemního plynu, nekomoditních produktů a služeb. Systém je plně integrován s modulem Mefak.Messenger, který zajišťuje komunikaci s operátor trhu (OTE, a.s.) v rámci procesů zúčtování odběrných míst. Umožňuje fakturaci elektrické energie na napěťové hladině NN, VN a VVN, fakturaci výrobců elektrické energie různých kategorií a zemního plynu typu maloodběr, středoodběr a velkoodběr, a to v kategorii MOO (Maloodběr domácnost), MOP (Maloodběr podnikatelé) a VOP (velkoodběratel). Fakturace nekomoditních produktů a služeb, a to včetně možnosti návaznosti na komoditní produkty. Mefak.Billing je možné rozšířit o fakturaci dalších komodit jako je voda, teplo a další. Vystavené doklady jsou předávány do účetního modulu Mefak.Saldokonto, a to synchronními nebo asynchronními procesy v závislosti na typu dokladu.

Mefak.Saldokonto

Saldokonto - Účetní systém

účetní deník, účetnictví, přiřazování plateb, faktura, banka, SIPO, složenka, inkaso, kontrolní hlášení

Mefak Saldokonto představuje individuální řešení pro vedení účetnictví komoditních a nekomoditních produktů. Účetní modul zahrnuje potřebné účetní operace a evidence, komunikaci s bankami, poštou a primárním účetním systémem dodavatele. Samozřejmostí je rozsáhlá logika přiřazování plateb a správy účetních analytických účtů. Účetní modul splňuje náležitosti zákona o účetnictví, zákona o DPH a dalších potřebných vyhlášek a zákonů, které mají dopad na zúčtování komoditních i nekomoditních produktů.

Mefak.Messenger

Messenger - Systém pro komunikaci s CDS OTE

CDS OTE, XML, EDI, WSDL šablony

Mefak Messenger je modul umožňující oboustrannou komunikaci se systémem CDS OTE ČR (OTE, a.s.). Messenger pracuje s předanými daty z fakturačního systému Mefak.Billing, nebo CRM systému Mefak.CM, které šifruje, vkládá elektronický podpis a odesílá do systému CDS OTE. Příchozí data následně distribuuje do předem definovaných subsystémů. Komunikace probíhá prostřednictvím webových služeb (Server to Server), jako sekundární kanál je možné využít poštovního klienta (SMTP server). Mefak.Messenger dokáže zpracovávat a distribuovat zprávy nejen systémům spadajícím do portfolia Mefak COMPLETE, ale také dalším subsystémům klienta.

Proč řešení Mefak

Oborová znalost

  • Dlouholeté zkušenosti v oboru energetiky a plynárenství
  • Odborná znalost a konzultační činnost v rámci business procesů a technologií v utilitním prostředí

Uživatelské rozhraní

  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Snadné přizpůsobení uživatelského rozhraní a procesů dle klientských požadavků

Technologie

  • Nenáročné hardwarové a softwarové požadavky
  • Microsoft Windows Server
  • Microsoft SQL Server
  • Webový prohlížeč